Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Nästa möte är kvartalsmötet i Rånäs

lördagen den 27 maj 2017 kl. 11.00

i församlingshemmet vid Rånäs kapell.

 

På agendan utöver de vanliga förhandlingarna är

Tilman SM0JZT som håller föredrag om digitala moder

som JT65/JT9 med flera. Även en del annan radioteknik.

 

Kallelse har gått ut via epost/brev samt finns här och under "Möten".

 

 

Copyright sk5ro.se 2014