Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Kvartalsmöte i Kelinge bygdegård, Valö

lördagen den 19 nov kl. 11.00

 

Utöver sedvanliga förhandlingar så håller

Bengt SM5CCT ett föredrag på ämnet

"Som telegrafist på de sju haven"

 

Inbjudan har skickats ut via epost/brev till samtliga medlemmar

och finns här samt under "Möten".

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014