Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Nästa möte är årsmötet den 25 feb. kl. 11.00

i Kelinge bygdegård, Valö.

 

 

På agendan utöver de vanliga förhandlingarna är

Håkan SM5AQD som berättar om DX-expeditionen

till Willis Island, VK9WA.

 

Kallelse har gått ut via epost/brev samt finns här och under "Möten".

 

 

Copyright sk5ro.se 2014