Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

 

Påminnelse Uppsala möte

 

Vår granne Uppsala Radioklubb har fieldday "Uppsala möte"

den 6 juni vid klubbstugan i Nåntuna.

Tiden är 11.00 - ca 15.00.

Mer information på www.sk5db.se

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Nästa möte är kvartalsmöte i församlingshemmet i Rånäs

Lördagen den 11 juni kl. 11.00

 

 

Inbjudan har skickats via epost/brev till samtliga medlemmar

och finns här också under "Möten".

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014