Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Gott Nytt Radioår 2015

 

Det som närmast står i tur på det nya året är årsmötet.

Lördagen den 28 feb. kl. 11.00 i Kelinge Bygdegård.

 

 

Mer information och kallelse har skickats till samtliga medlemmar

och finns dessutom här under "Möten".

 

Copyright sk5ro.se 2014