Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

Nästa möte är årsmötet 2016 i Kelinge bygdegård

Lördagen den 20 feb. kl. 11.00

 

 

Inbjudan har skickats till samtliga medlemmar

och finns också här under "Möten".

 

 

God fortsättning på nya året!

Copyright sk5ro.se 2014