Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

Kommande aktiviteter under hösten 2014

 

Radiodagen uppe i Hållnäs samlade över 30 deltagare vilket är ett rekord.

Rolf SM5HP som stod som värd hade i år igen fixat ett bra avtal med vädergudarna med strålande solsken.

 

Det som nu närmast står på tur är kvartalsmöte i november. Platsen blir troligtvis Kelinge bygdegård.

 

Kallelse skickas som vanligt till varje medlem och kommer att finnas här också under "Möten".

 

Vi är idag 50 medlemmar vilket är en milstolpe för klubben.

 

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014